Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Free Kursevi

 

klikni na fotografiju!

Multimedijalni materijali za uspješnu pripremu završnog ispita za ECDLDokumenti


MODUL 1 (2.46 MB)
MODUL 2 (2.38 MB)
MODUL 3 (3.94 MB)
MODUL 4 (3.64 MB)
MODUL 5 (2.41 MB)
MODUL 6 (2.49 MB)
MODUL 7 (3.20 MB)
TEST M1 (105.50 KB)
TEST M2 (122.00 KB)
TEST M3 (80.50 KB)
TEST M4 (76.50 KB)
TEST M5 (116.00 KB)
TEST M6 (83.00 KB)
TEST M7 (80.00 KB)

 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.