Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

CENOPO

CENTAR ZA OBRAZOVNU I PROFESIONALNU ORJENTACIJU (Udruženje)

Predsjednik: Ljubiša Todorović
Potpredsjednik: Cvijetin Živanović

 

Ciljevi udruženja su : pomoganje domaćim i inostranim fizičkim licima da spoznaju svoje intelektualne, obrazovne i profesionalne mogućnosti; zalaganje za primjenu savremeni naučnih dostignuća u društvenim privrednim tokovima lokalne i šire zajednice; organizovanje klubova,  savjetovanje, seminara, konferencija i okruglih stolova; saradnja sa drugim sličnim udruženjima i domaći i međunarodnim organizacijama, osnovnim, srednjoškolskim, visokoobrazovnim privatnim i javnim institucijama, privatnim i javnim centrima za dokvalifikaciju na području BiH i zemalja u okruženju u cilju posredovanja i razmjene informacija i zajedničkog djelovanja na vaspitnom, obrazovnom i profesionalnom planu; informisanje medija o temama od značaja za ostvarenje ciljeva udruženja i obezbjeđenje medijske podrške; izdvajanje biltena, priručnika i drugog materijala za edukaciju.


 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.