Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Moja poslovna vizija

Savremeni poslovni čovjek ako želi biti uspješan u (savremenoj) tržišnoj privredi, treba da posjeduje prije svega znanje, znanje koje će stalno provjeravati u praksi, čime stiče mudrost i vještine upravljanja ekonomskim procesima na odabranom tržištu.

Dakle, pripadnost preduzetničko-menadžerskoj strukturi mišljenja i ponašanja, pored ostalog pretpostavlja i sljedeće principe i kriterije:

  1. posjedovanje individualnih i kolektivnih poslovnih ciljeva, uz respektovanje potreba, želja, problema i preferencija potrošača odnosno poslovnih partnera, kupaca i zaposlenih u preduzetnički vođenom društvu;
  2. respektovanje mišljenja javnosti, posebno finansijskih institucija, sindikata itd. s obzirom da se u savremenoj privredi radi osim o tržištu roba i tržištu robnih marki, tržištu novca, kapitala, hartija od vrijednosti, tržištu znanja, ideja i tehnologija, tržištu radne snage itd;
  3. posjedovanje potrebe, želje, motivisanosti i sklonosti za sticanje profita kao vrline dostojne ljudskog i profesionalnog poštovanja;
  4. shvatanje nejednakosti među ljudima kao posledice odnosa prema radu i radnim obavezama, subjektivnog uma pojedinaca i njegove sklonosti i sposobnosti pobjeđivanja;
  5. potpuno nezadovoljstvo postignutim, posjedovati trajni nemir i radoznalost tako da se i uspjesi drugih shvate kao vlastiti izazov za uspjeh i pobjedu boljeg;
  6. treba bezgranično vjerovati u uspjeh i ništa osim uspjeha ne treba nas zadovoljiti, što istovremeno uključuje racionalno, ekonomski efikasno i efektivno raspolaganje resursima i sredstvima.

U tom smislu pristup rješavanju ekonomskih problema i otvorenih pitanja na tržištu sa stanovišta pomenutih principa i kriterija treba da predstavlja jedinstven preduzetnički pogled na savremeni poslovni svijet, njegov sistem vrijednosti i moralni okvir.
To je način vjerovanja ili način razmišljanja, individualni preduzetnički i menadžerski stav u cilju ostvarenja unutrašnje sigurnosti u odnosu na visoko ispoljenu preduzetničku viziju na osnovu radoznalosti za uspjehom, dakle, saznanje, da se ideja, koju svjesni dio uma u potpunosti usvoji i prenosi u podsvjest, kreće na putu ostvarenja postavljenog cilja a poznato je da, za sada, ne postoje naučne metode i tehnike kojima je moguće postavljati i realizovati apsolutne ciljeve. Upravo na tome se zasniva i vjerovanje poslovnog čovjeka. Vjerovanje je, u izvjesnom smislu, prihvatanje nečega kao istinitog bez obzira što razum i čula to osporavaju. To se u poslovnom svijetu naziva-sklonost riziku! Bez sklonosti riziku nije moguće ostvarivati bilo kakvu poslovnu tj. preduzetničku aktivnost.
Pozitivan mentalni stav i uvjerenje kod poslovnog čovjeka, utemeljeno na nauci zasnovanom istraživanju i anticipiranju budućnosti kao i bezgranična nada u pozitivan ishod, koja treba da djeluje kao snažna sugestija doprinosi sticanju neophodnih znanja, iskustva, vještina i mudrosti kod savremenog poslovnog čovjeka.
Poslovni čovjek treba stalno učiti, razmišljati, upoređivati svoje rezultate i dosignuća sa dostignućima boljih i uspješnijih, proučavati slučajeve iz prakse sa razumjevanjem, jer jedino na taj način stečena znanja i iskustva može materijalizovati, operacionalizovati i upotrebiti u svakodnevnoj praksi.
Praksa je pokazala, da jedino upoređivanje sa boljim od sebe može motivisati poslovnog čovjeka da postiže bolje rezultate, da pobjedi boljeg od sebe. Poslovni ljudi koji nemaju razvijenu sklonost prema pobjedi, koji ne uživaju u pobjedi, koji ne uživaju u uspjehu, zapravo, ne treba da se bave samostalnim zanimanjima odnosno preduzetništvom.
Jer preduzetništvo i savremeno poslovanje ne treba shvatiti kao način zarađivanja brda para koje će služiti ličnom zadovoljstvu nego kao prilika da se smisle novi poslovni programi i planovi uz pomoć kojih će se na tržištu pobjeđivati konkurencija i sticati lojalni potrošači, kupci, finansijeri, zaposleni, sindikati i javnost uopšte. Zato, svako ko misli da savremeno poslovanje pruža šansu da se zauvjek obogati i da više neće raditi, bolje je da odabere druge načine sticanja bogatstva s obzirom da savremeno poslovanje i savremeni pristup rješavanju ekonomskih problema na tržištu, podrazumjeva prevashodno, ulaganje ostvarenih profita u novu i novu poslovnu radoznalost i preduzetničku avanturu s ciljem da se ostvari stabilnost poslovanja na dugi rok.
Profit, sam po sebi, je uvijek kratkoročan i ukoliko se ne usmjeri prema inovacijama, vrlo brzo biva potrošen ili bolje reći zauvjek izgubljen.

Cvijetin Živanović
doktor politikoloških nauka / Mr & MSc ekonomskih nauka

eskola2000@gmail.com


 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.