Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Misija

AGENCIJA ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA »EXPERTIZA«- CRNJELOVO DONJE, Crnjelovo Donje bb, 76328 Crnjelovo (Grad Bijeljina,  066 440 640, www.ekspertiza.eu, eskola2000@gmail.com  je registrovana radi obavljanja poslova u vezi sa poslovanjem na tržištu Bosne i Hercegovine što u načelu podrazumjeva:

  • savjetovanje, usmjeravanje i pružanje operativne pomoći preduzećima i drugim organizacijama o pitanjima koja se odnose na upravljanje, kao što je strateško i organizaciono planiranje, poslovni reinženjering, promjena sistema upravljanja, smanjenje troškova i ostala finansijska pitanja;
  • marketinške ciljevi i politike,
  • politika i praksa planiranja koje se odnose na ljudske potencijala,
  • strategija naknada i penzionisanja,
  • izrada planova proizvodnje i kontrola planiranja,
  • poslovne usluge koje podrazumijevaju savjetovanje, usmjeravanje i/ili pružanje operativne pomoći preduzećima, poslovnim i javnim službama

(70.22. Klasifikacija djelatnosti Republike Srpske/BiH)


 Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.