Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Moj ONLINE Market
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

Kontakt

Kontakt

Agencija za pružanje intelektualnih usluga

EXPERTIZA

Crnjelovo Donje,  76328 Crnjelovo ( Grad Bijeljina)

Kontakt:

mob: 066 440 640 - vlasnik Cvijetin Zivanovic, v.d. direktor: Ostoja Zivanovic

eskola2000@gmail.com Expertiza - INFO PULT

 

                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.