Poslovno ime: Agencija za pružanje intelektualnih usluga "EXPERTIZA", Cvijetin Živanović, s.p. Crnjelovo Donje
Sjedište: Prva ulica 2
Mjesto: Crnjelovo Donje
Telefon: ++387 63 862510, ++387 65 181 851, ++387 66 440 640
E-mail: [email protected][email protected][email protected]
Poštanski broj: 76328, Crnjelovo