Viber ChatBot

02.03.2020

 

Jedan od glavnih izazova lokalne samouprave i njene administracije je pružanje transparentnih informacija i efikasnih usluga građanima i privredi. Gradovi i opštine imaju sve veću potrebu za pružanjem neposrednih i tačnih informacija, što nije uslovljeno samo zakonskim obavezama, već je i zahtevano od strane samih korisnika. Oni imaju velika očekivanja od pružalaca javnih usluga u smislu olakšanog pristupa i unapređenja kvaliteta pružene usluge. Pored toga, jako je bitna brzina pružanja usluga. Niko ne želi da troši vreme na čekanje u redovima ispred nekog šaltera ili da odlazi u više različitih ustanova kako bi završio određenu proceduru. Na primer plaćanje računa za komunalne usluge ili izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih. Uvođenje modernih procedura u svakodnevni rad lokalnih samouprava zahteva promenu ustaljenih obrazaca upravljanja i korišćenje inovativnih digitalnih rešenja.

Jedna od mogućnosti jeste uvođenje novih tehnologija i softvera baziranih na veštačkoj inteligenciji kakav je upravo ChatBot. Postoji samo nekoliko gradova na svijetu koji su nedavno započeli sa primenom slične tehnologije za izabrane svrhe.

Ovom digitalnom platformom za komunikaciju lokalna uprava će ojačati svoju ulogu kompetentne, pristupačne i efikasne administracije za opsluživanje građana. Chatbot omogućava digitalizaciju odabranih servisnih postupaka i stavlja ih na raspolaganje svim građanima 24 sata, sedam dana u nedelji. Građani ovim uslugama mogu pristupiti u bilo koje vrijeme putem pametnog telefona ili računara bez potrebe preuzimanja i instalacije dodatnih aplikacija. Stoga će primjena ChatBot-a za opštinske usluge i pružanje informacija omogućiti lokalnoj upravi da obradi znatno veći broj zahtjeva klijenata u kraćem roku.

Uvođenjem ChatBot rešenja, opštine klijentima mogu pružiti sve vrste relevantnih informacija kao što su informacije o komunalnim uslugama, informacije o lokalnim podsticajima za poslovanje, o dostupnim poslovnim objektima, informacije o poslovnim događajima, ali i rukovanje potpuno standardizovanom procedurom kao što je npr. naručivanja dokumenata. Takođe, ChatBot će omogućiti opštinama da ostvare proaktivnu komunikaciju sa svojim građanima bez skupih kampanja ili štampanog materijala. Važne informacije lako se mogu prenijeti kao Push notifikacije svim povezanim građanima, odnosno isporuka informacije sa softverske aplikacije može se vršiti bez specifičnog zahteva klijenata.

Projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini uvođenjem ChatBot aplikacije“ ima za cilj da pokaže aktivnu i funkcionalnu primjenu ChatBot-a na lokalnom nivou, gdije će najviše koristi imati građani i privreda od poboljšanih, pristupačnijih i pojednostavljenih procedura u pogledu pružanja opštinskih usluga. Korišćenje ChatBot-a za gradske i opštinske usluge jasno će pokazati njegove prednosti u pogledu dostupnosti usluga i informacija, interakcije sa klijentima i njihovog zadovoljstva.

Prezentacija 238.75KB